La rotació de cultius


Camp a Horts del DeltaEn un hort amb diversitat d’hortalisses la rotació es una tècnica de cultiu que ens permet aconseguir una terra amb un bon equilibri de nutrients, fèrtil, saludable i beneficiosa per al desenvolupament de les plantes.

Aquest sistema de cultiu consisteix en esperar un cert temps a tornar a plantar en la mateixa superfície un determinat cultiu. Darrera de cada cultiu, anual o estacional, es va rotant amb espècies de plantes que tinguin desenvolupament biològic diferent.

 

Beneficis de la rotació de cultius

Les rotacions permeten obtenir una bona fertilització, millorant la terra i la salut de les plantes, redueix el creixement de plantes adventícies (les conegudes com a “males herbes”) i evita plagues comunes a algunes plantes, ja que no poden establir-se amb comoditat en trencar-se contínuament les condicions de vida que requereixen.

Una bona rotació te en compte diversos criteris:

  • Un cultiu no pot succeir a un altre de la mateixa família de plantes.
  • L’exigència de les plantes en quant a nutrients: a les més exigents les succeiran les medianament exigents, i a aquestes les poc exigents.
  • Les propietats contraries de les plantes: a plantes consumidores de nitrogen les succeiran plantes que acumulen nitrogen, a consumidores d’humus altres que el l’incorporin a la terra, etc.
  • També s’ha de tenir en conte l’associació no favorable de plantes, per les exsudacions del cultiu en la terra que afectarien negativament al posterior.

La pràctica

Portar a la pràctica tots aquests criteris pot resultar aclaparador per un horticultor poc experimentat, però obtindrem uns bons resultats si posem en pràctica un cultiu rotatiu basat en l’exigència de nutrients. Per fer-ho, caldria dividir el nostre hort en quatre parcel·les o feixes per fer la rotació de cultius i una quinta parcel·la per les plantes plurianuals com les carxofes, maduixes, espàrrecs…

Parcelas rotación de cultivos

Altres cultius millorants empleats com adob verd son el trèvol, la consolda, el sègol o l’alfals. La rotació s’ha de fer per any o per cultiu. Per exemple: el que hem plantat en la primera parcel·la s’haurà de plantar a la segona, el de la segona a la tercera, el de la tercera a la quarta, el de la quarta a la primera i, així, anar seguint la roda de forma successiva.

Espai 1 Espai 2 Espai 3 Espai 4
Primer any o cultiu 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela
Segon any o cultiu 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 1ª parcela
Tercer any o cultiu 3ª parcela 4ª parcela 1ª parcela 2ª parcela
Quart any o cultiu 4ª parcela 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela

Els cultius plurianuals com les maduixes, els espàrrecs o les carxofes poden estar fins 5 i 6 anys en una mateixa parcel·la.

 

Rotació per grups de famílies

Gaspar Caballero (2002) aporta un altre sistema de rotació fàcil de posar en pràctica1. Consisteix en repartir les parcel·les en les diferents famílies i fer-les rotar. Així, la rotació quedaria de la manera següent:

Rotacio cultius

Espai 1 Espai 2 Espai 3 Espai 4
Primer any o cultiu 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela
Segon any o cultiu 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 1ª parcela
Tercer any o cultiu 3ª parcela 4ª parcela 1ª parcela 2ª parcela
Quart any o cultiu 4ª parcela 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela

Continuant la rotació des de el primer any o cultiu.

 

1 Caballero de Segovia, Gaspar (2002), Parades en Crestall. El huerto ecológico fácil, autoeditat.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *