insecticida ecològic


Curar malalties: la farmaciola de l’hort

Les nostres plantes, tot i tenir un desenvolupament adequat, poden patir un cert debilitament, tant per canvis climatològics que no podem controlar com per estrès hídric. L’horticultor, atent al seu hort, sap que pot ajudar a les seves plantes a enfortir-se optimitzant els seus propis mecanismes de control. Per fer-ho, tindrà […]