Informació sobre les dades


El responsable del tractament de les dades és Horts del Delta (camí dels Llanassos s/n, 08840 Viladecans). Pot posar-se en contacte a l’adreça de correu electrònic info@hortsdeldeltal.com.

Les seves dades seran tractades exclusivament per a la gestió i resposta de les comunicacions que dirigeixi cap a nosaltres. L’enviament de les seves dades suposa que ens autoritza a tractar les seves dades amb aquesta finalitat a través del correu electrònic que ens faciliti o el canal que ens indiqui. Conservarem les seves dades durant el temps necessari per a mantenir aquesta comunicació. Només emprarem les dades que vostè mateix ens faciliti.

 

Les seves dades no seran cedides a tercers establerts fora de la Unió Europea. El servei de correu electrònic està gestionat a través del tercer 1and1. Pot consultar la seva política de privacitat a la pàgina web del servei.

 

Pot exercir el dret a l’accés a les seves dades personals, a sol·licitar la seva rectificació o supressió, a la limitació del tractament, a oposar-se al tractament o a exercir el seu dret de protabilitat de dades. Per a fer-ho ha d’enviar un correu amb assumpte “drets ARCO” indicant el dret que vol exercir i adjuntant una imatge del seu DNI. Així mateix, pot manifestar en qualsevol moment la revocació del seu consentiment a través del mateix canal i del correu que va fer servir quan el va atorgar.

 

Si en qualsevol moment creu que s’estan vulnerant els seus drets pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.